PROGRAMS

למידה חוויתית

פילוסופיה פדגוגית

תוכניות המשא ומתן שלנו מבוססות על גישה חווייתית לחינוך, במסגרתה המשתתפים מתנסים בביצוע פעולה אינטואיטיבית (משחק, משחק תפקידים, סימולציה). לאחר מכן מתקיימת הערכת תוצאות משותפת, הבנת הגורמים שפעלו והחלטה לגבי מה כדאי לשנות או לנסות בניסיון הבא. אנו מאמינים כי שיטה חווייתית זו מספקת למידה משמעותית ומבוססת תוכן. בנוסף, הגישה מבטיחה לכל משתתף מסע אישי שיכול להיות מחובר לניסיון הפרטי שלו – בתוך ומחוץ לסדנה – בזמן שאנחנו חוקרים יחד מושגים וכלים מתודולוגיים מוכחים למשא ומתן.

אנו מקדמים גילוי תכנים ומתודות מתוך נאמנותנו למשימה של PATHWAYS.

A.S.K.

הסדנאות והתכניות של PATHWAYS פועלות בשלושה מישורים:

התייחסות לגישות ולהנחות המעצבות את התחושה שלנו לגבי מה שאפשרי ומיסגור האופן בו אנו ניגשים לאחר. אנחנו מסייעים למשתתפים לזהות את ההנחות שלהם ולטפח גישה של אפשרויות פתוחות ומגוונות.

הקניית המיומנויות הדרושות לפתרון בעיות, לתקשורת יעילה, וליצירת הסכמים ברי קיימא. אנו מספקים מבנה ליישום מיומנויות תוך שימוש בכלים מעשיים.

פיתוח ידע בסיסי של תיאוריה ואוצר מילים כדי לסייע בארגון חשיבה ותמיכה במשא ומתן ותקשורת אפקטיביים יותר.

מה אנחנו עושים

למידה חוויתית

תכניות PATHWAYS עוסקות בקידום מחזורי למידה חוויתית. לשם כך אנו מייצרים תהליכי גילוי אפשרויות והתנסות אישית אקטיבית.

המשתתפים לומדים על ידי עשייה, רפלקציה, בניית מסגרות מושגים חדשות ותרגול משותף של מיומנויות.