PATHWAYS

מיומנויות משא ומתן

תוכניות חינוך למשא ומתן עבור תלמידים, מחנכים, בתי ספר וארגונים

פתרון בעיות במשא ומתן היא מיומנות לחיים
וחלק הכרחי בתהליך חינוכי מלא

גישה

3 העקרונות הפדגוגיים של מכון Pathways

התכניות החינוכיות שלנו משלבות למידה חוייתית של מיומנויות משא ומתן, לימוד השפה האנגלית דרך תוכן, ומפגש משמעותי בין קהילות.

תכניות

סדנאות, קורסים, סמינרים ויעוץ

תלמידים

הסדנאות שלנו לתלמידים מציעות מסע דינאמי וחוויתי לגילוי גישה של פתרון בעיות במשא ומתן והזדמנות לתרגול מעמיק של אנגלית מדוברת.

מחנכים

תכניות הפיתוח המקצועי שלנו מציידות מורים ומנהלים בכלים מעשיים ובמסגרות עבודה, ומציעות אפשרויות לשילוב התכנים בתכנית הלימודים הקיימת.

בתי ספר

רשתות בתי-ספר, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות עובדות איתנו על שילוב חינוך למשא ומתן ומפגש בין-קהילתי בגישה הפדגוגית ובתרבות המקצועית.

ארגונים

אנחנו עובדים עם ארגונים חינוכיים וחברתיים על ביסוס תרבות של פתרון בעיות במשא ומתן ותקשורת אפקיטיבית, וכן על פיתוח מיומנויות הנהגה.

"אשתמש במיומנויות האלה ביום-יום בכל פעם שאצטרך לשאת ולתת על משהו שחשוב לי, וכשאחד מחברי או בני המשפחה שלי יצטרך עזרה."

אדיר, בי"ס העמית רמת השרון

שותפים

רשתות בתי ספר המשתתפות בתכנית